- akordi po nazivu - rockknjiga
|
infobox Trenutno
online: 1

- home - - grupe - - rječnik - - linkovi - - forum -
- knjige - - koncerti - - recenzije - - trgovine - - chat -
- tablica akorda - - pjesmarica - - knowhow - - oglasi - - registracija -
- home -

Akordi po nazivu

Ukupan broj naziva akorda: 116
Ukupan broj hvatova: 118

(brojevi u zagradama označavaju broj hvatova za navedeni akord)

- unos novog osnovnog tona -
A (1)
A#+ (1)
A#7 (1)
A#m7 (1)
A#maj7 (1)
A#sus4 (1)
A#° (1)
A+ (1)
A7 (1)
Ab+ (1)
Ab7 (1)
Abm7 (1)
Abmaj7 (1)
Absus4 (1)
Ab° (1)
Am (1)
Am7 (1)
Amaj7 (1)
Asus4 (1)
A° (1)
Bb+ (1)
Bb7 (1)
Bbm7 (1)
Bbmaj7 (1)
Bbsus4 (1)
Bb° (1)
C (1)
C#+ (1)
C#7 (1)
C#m7 (1)
C#maj7 (1)
C#sus4 (1)
C#° (1)
C+ (1)
C7 (1)
Cm (1)
Cm7 (1)
Cmaj7 (1)
Csus4 (1)
C° (1)
D (1)
D#+ (1)
D#7 (1)
D#m7 (1)
D#maj7 (1)
D#sus4 (1)
D#° (1)
D+ (1)
D7 (1)
Db+ (1)
Db7 (1)
Dbm7 (1)
Dbmaj7 (1)
Dbsus4 (1)
Db° (1)
Dm (1)
Dm7 (1)
Dmaj7 (1)
Dsus4 (1)
D° (1)
E (1)
E+ (1)
E7 (1)
Eb+ (1)
Eb7 (1)
Ebm7 (1)
Ebmaj7 (1)
Ebsus4 (1)
Eb° (1)
Em (1)
Em7 (1)
Emaj7 (1)
Esus4 (1)
E° (1)
F (1)
F#+ (1)
F#7 (1)
F#m7 (1)
F#maj7 (1)
F#sus4 (1)
F#° (1)
F+ (1)
F7 (1)
Fm (1)
Fm7 (1)
Fmaj7 (1)
Fsus4 (1)
F° (1)
G (3)
G#+ (1)
G#7 (1)
G#m7 (1)
G#maj7 (1)
G#sus4 (1)
G#° (1)
G+ (1)
G7 (1)
Gb+ (1)
Gb7 (1)
Gbm7 (1)
Gbmaj7 (1)
Gbsus4 (1)
Gb° (1)
Gm (1)
Gm7 (1)
Gmaj7 (1)
Gsus4 (1)
G° (1)
H (1)
H+ (1)
H7 (1)
Hm (1)
Hm7 (1)
Hmaj7 (1)
Hsus4 (1)
H° (1)
- home - - home - -rockknjiga mail - - mail - -vijesti - -knjiga gostiju - - Na vrh stranice -- na vrh -