- knowhow - metronom - rockknjiga
|
infobox Trenutno
online: 1

- home - - grupe - - rječnik - - linkovi - - forum -
- knjige - - koncerti - - recenzije - - trgovine - - chat -
- tablica akorda - - pjesmarica - - knowhow - - oglasi - - registracija -
- home -

Know How


(prepisano iz knjige "Škola za bubnjeve 1")

Metronom


Sigurno si već čuo kako je važno raditi sa metronomom. Što je ustvari metronom, zašto je rad sa njim važan i na koji način se najefektivnije sa njim radi???


Metronom


Metronom je davalac takta, pomoću kojeg određujemo brzinu odnosno tempo. Na metronomu postoje brojevne oznake pomoću kojih određujemo željenu brzinu. Ove brojevne oznake najčešće se kreću od 40 - 208 udaraca u minuti.


Jednom zadani tempo metronom drži točno, tvrdoglavo i nemilosrdno na takav način da se svako odstupanje prilikom sviranja odmah primjeti. Radom sa metronomom se sposobnost držanja ritma, odnosno tempa, jako poboljšava.


PRAKTIČAN RAD SA METRONOMOM


Kod vježbanja odnosno sviranja, brzina metronoma se podešava da odgovara četvrtinkama. Ovo znači da ako se na metronomu odabere brojka 60, svake sekunde će se svirati jedna četvrtinka.


Uobičajeni način pisanja za označavanje tempa je sljedeći:


način označavanja tempa


Ovakav način vježbanja je relativno pasivan, jer ti na svaki udarac metronoma jednostavno odsviraš zadanu notu. U početku je potrebno vrijeme dok se čovjek navikne na rad sa metronomom jer postoji osjećaj da si kod sviranja nekako zavezan, sputan. Nakon relativno kratkog vremena to te više neće smetati, a rad sa metronomom će prijeći u običaj. Oni bubnjari koji se osjećaju naprednijima trebali bi pokušati s jednim puno efektivnijim, ali zato puno težim načinom rada.


Puno efektivnije je, kada se prakticira na duže vrijeme, da udarce metronoma podesiš na jedan veći vremenski razmak, što znači da udarce metronoma ne podesiš, kao prije na: pr - va, dru - ga, tre - ća, če - ta. Pokušaj izvesti ovaj primjer ( pr - va, dru - ga, tre - ća, če - ta)!? Teško je i samo brojati na ovaj način, a još i svirati!? Ovo možemo nazvati aktivnim načinom vježbanja, jer praznine koje na ovaj način nastaju moraš sam popuniti. Pokušaj sam smisliti ostale načine vježbanja sa metronomom, npr. da ti udarci metronoma odgovaraju sljedećoj shemi: pr - va, dru - ga, tre - ća, če - ta, ili pak da odgovaraju drugoj i četvrtoj šesnaestinki, itd.


RITMIČKE VRIJEDNOSTI NOTA

ZAŠTO SU NOTE UOPĆE VAŽNE I POTREBNE?


Znati čitati note je za kvalitet muzike nevažno. Nitko nije bolji muzičar samo zato što zna čitati note. Note su u principu samo pomoćno sredstvo, one olakšavaju muzički pregled, služe za bolju i jednostavniju komunikaciju između muzičara, omogućavaju da pomoću knjiga - kao što je ova - dobiješ mnoštvo ideja, da iste možeš zapisati i na taj način ih duže zadržati.


Prvo da pojasnimo par važnih teoretskih osnova: - ritmičke vrijednosti nota služe da bi jedan odeđeni vremenski period, u kojem se svira neki ritam (npr. 4/4 takt), mogli podjeliti u manje vremenske periode. Pod taktom podrazumjevamo vremensku podjelu nekog muzičkog djela. Radi boljeg pregleda odvajamo taktove - taktnom crtom. Vrsta takta je označena na početku i to na sljedeći način:


4/4 takt


Gornji broj nam pokazuje koliko se puta u jednom taktu broji (u ovom slučaju četiri puta), donji broj nam govori koja taktna vrijednost je u navedenom taktu uzeta za osnovu (u ovom slučaju četvrtinka). 4/4 takt se može označiti i na ovaj način:


4/4 takt (drugi način označavanja)


Slijedeći način označavanja (vidi dolje) nazivamo ''alla brave'', a označava 2/2 takt. U principu ovdje se radi o normalnom 4/4 taktu - što se tiče notacije - kod koje je ritmičko težište na vremenskom brojanju pr - va i tre - ća. Slijedi li nekom muzičkom djelu ''alla breve'' notirani takt nakon 4/4 takta, onda će se u pravilu u duplom tempu - u odnosu na 4/4 takt - zadano i odsvirati. To znači da polovinke u ''alla breve'' notiranom taktu odgovaraju četvrtinkama u 4/4 taktu.


alla brave


Vrste taktova koje se najviše upotrebljavaju su 4/4, 3/4, 6/8, 12/8, 2/4 takt. Svaka nota se sastoji od glave note i tijela note koje može biti usmjereno prema gore ili dolje, a sve zbog preglednijeg načina pisanja i čitanja nota. Za svaku vrijednost note postoji i odgovarajuća vrijednost pauze. Kada dođemo do upisane vrijednosti pauze, njenu vrijednost brojimo dalje ali ne sviramo.


mail: alen, -rockknjiga-
- home - - home - -rockknjiga mail - - mail - -vijesti - -knjiga gostiju - - Na vrh stranice -- na vrh -